Kaiku HR on henkilöstövuokraukseen ja rekrytointiin erikoistunut yritys, joka etsii toisilleen sopivat työt ja ihmiset. Motivoitunut ja työstään innostunut työntekijä takaa asiakasyrityksemme tyytyväisyyden. Inhimillinen toimintatapa tarkoittaa paitsi ehdotonta keskinäistä kunnioitusta kaikkien osapuolten kesken, myös suoruutta ja sanansa pitämistä.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 23,4 miljoonaa euroa ja työllistimme vuoden aikana yli 800 osaajaa. Olemme Henkilöstöalan yritysten liiton (HELAn) jäsenyritys ja noudatamme toimialan yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja.

Kaiku HR -perheeseen kuuluvat Kaiku HR Rauma, Kaiku HR Pori, Kaiku HR Turku, Kaiku HR Tampere, Kaiku HR Uusimaa, Kaiku HR Oulu, Kaiku HR Kokkola, Kaiku HR Kalajoki, Echo Works, joka on erikoistunut teollisuuden alihankintaan, Echo Engineering, joka on sykliselle teknologiateollisuudelle paikallisesti ja Intiassa palveluita tuottava suomalainen insinööritoimisto sekä kansainvälisiä rekrytointeja hoitava Kaiku Rekrytointipalvelut. Intiassa toimivat FinECHO Engineering sekä FillFinn. Kaiku HR tarjoaa asiakkailleen myös HR-, talous- ja palkkapalveluja.

Kaiku HR on ottanut käyttöön EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin vaatimusten mukaisen Whistleblowing-ilmoituskanavan. Ilmoituskanavan kautta henkilöstön tai muun sidosryhmän jäsen voi anonyymisti tai omalla nimellään tehdä ilmoituksen epäillessään väärinkäytöstä, lainsäädännön rikkomista tai muuta vastuutonta toimintaa. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kaiku HR Whistleblowing -ilmoituskanavan ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla, eikä ilmoituksen tekijää voida jäljittää. Väärinkäytösepäilyihin liittyvän ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin.

Kun kuuntelemme,
ymmärrämme.
Kun ymmärrämme,
onnistumme.

Kysyttävää?

Teemu Vihervä

teemu.viherva@kaikuhr.fi
050 553 1175

Toimitusjohtaja

Tuomas Kaitila

tuomas.kaitila@kaikuhr.fi
0400 509 911

Hallituksen puheenjohtaja