Tekninen asiantuntija (ILS)

KOKOPÄIVÄTYÖ

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook Twitter LinkedIn

YLEISTIETOA

Rauma Marine Constructions (RMC) on suomalainen vahvassa kasvussa oleva laivanrakennusyhtiö. Yhtiön toimipaikka on Raumalla ja omaa henkilöstöä on tällä hetkellä 200. Tilauskantamme on tällä hetkellä kaksi matkustaja-autolauttaa ja neljä monitoimikorvettia kokonaisarvoltaan yli 1 mrd. €. Uusia myyntiprojekteja on jatkuvasti työn alla.

Haemme nyt heille laivanrakennusprojektien TEKNISTÄ ASIANTUNTIJAA (ILS).

Laivue 2020 –hanke käsittää Suomen puolustusvoimien logistiikkalaitokselle toimitettavaa neljä monitoimikorvettia, jotka suunnitellaan ja rakennetaan RMC:n telakalla vuosien 2020-2025 välisenä aikana. Oleellinen osa hanketta on varmistaa rakennettavien laivojen huollettavuus Suomessa (huoltovarmuusvaatimus), mikä on myös laitevalinnoissa vaikuttava tekijä. Laivoja varten tehdään kaikille järjestelmille yksityiskohtaiset huoltosuunnitelmat, järjestetään huoltokoulutukset ja ostetaan varaosat. RMC toimittaa laivoihin myös huolto-ohjelmiston, jolla hallinnoidaan laivan koneisto- ja sähköjärjestelmien huoltotoimenpiteet ja varaosat.

Teknisenä asiantuntijana olet laivalaitteiden ostovaiheessa laivojen huoltoon liittyvien vaatimusten asiantuntija ja osallistut tarjousten käsittelyyn, neuvotteluihin ja ostosopimusten tekoon oman alueesi osalta. Yhteistyötahoja ovat loppuasiakas, laitetoimittajat ja projektin suunnittelu- ja ostotiimi. Tuotat hankintapäätösten tueksi arviointiraportteja laitetarjousten huoltovaatimusten osalta ja hyväksytät ne loppuasiakkaalla.

Suunnitteluvaiheessa tarkastat laitetoimittajien toimittamat sovitut huoltodokumentaatiot ja RMC:lla tehdyt koko laivaa käsittävät huoltosuunnitelmat. Huolehdit, että dokumentaatio valmistuu suunnitellussa aikataulussa ja hyväksytät ne loppuasiakkaalla.

Tehtyjen huoltosuunnitelmien perusteella ostetaan laivajärjestelmien varaosat, erikoistyökalut ja huoltokoulutukset.

Vaatimukset;

Olet koulutukseltasi insinööri soveltuvalta alalta. Sinulla tulisi olla osaamista koneiden ja laitteiden suunnittelusta tai kunnossapidosta. Tuntemus laivojen koneistoista tai sähköjärjestelmistä edesauttaa työssäsi, samoin tuntemus jostain materiaalihallinnan (ERP) järjestelmästä.

Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät järjestelmällisyyttä, loogista ajattelua ja toisinaan myös rutiininomaisten tehtävien suorittamista. Laivue 2020 –hankeen päätyttyä on mahdollisuus jatkaa tulevissa uusissa projekteissa mahdollisesti erityyppisessä tehtävässä.

Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat välttämättömiä.

Täytä hakemuksesi CV:n ja palkkatoiveineen sivulla www.kaikuhr.fi

INFO/LISÄTIETOA

Petri Lätti: +358 50 3132234

Haku päättyy: 28.02.2021

HAKEMUS

Paikka johon haet

Etunimi (pakollinen)

Sukunimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Osoite (pakollinen)

Postinumero ja toimipaikka (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Info/lisätietoa

Lisää CV

Muu liite